ЕВРО РЕНТ 2001


ЕВРО РЕНТ 2001 ООД

ПРОДАЖБИ И СЕРВИЗ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
ремонт на автокранове
– Сервиз на автокранове
– сервиз на строителни машини
– сервиз на автовишки
– сервиз на строителна техника
– сервиз пна строителна механизация
– ремонт хидравлика
– ремонт двигатели
– ремонт скоростни кутии
– ремонт хидравлични цилиндри
– грайфер за скраб
– доставка на строителни машини
– настройка електронни модули
– лицензиран сервиз
– абонаментно поддържане
– венец за багер и автокран
-кофи за багери
Хидравлични цилиндри
хидромотори
България, София 1309, бул. „Ал Стамболйски” 233
GSM: +359 / 888 70 18 44
GSM: +359 / 888 56 14 45
e-mail: evrorent2@gmail.com
www.evrorent2.com

Sales and service of road construction machinery
repair of cranes
– Service of cranes
– Maintenance of construction machinery
– Service tower
– Service of construction equipment
– Service INT construction equipment
– Repair hydraulics
– Repair engines
– Repair gearboxes
– Repair of hydraulic cylinders
– Grapple for scrap
– Delivery of construction machinery
– Setting electronic modules
– Licensed service
– Subscription support
– Crown excavator and crane
-kofi for excavators
hydraulic cylinders
motors
Bulgaria, Sofia 1309, bul. “Al Stambolyski” 233
Tel .: +359 2/974 35 50
GSM: +359 / 888 70 18 44
GSM: +359 / 888 56 14 45
e-mail: evrorent2@gmail.com
www.evrorent2.com