Направление „Сервиз”

Фирмата извършва лицензиран сервиз и абонаментна поддражка на автокранове,автовишки и подвижни работни площадки

Фирмата извършва ремонти и рециклирани на пътно-строителна техника, възли и агрегати.

Фирмата може да проектира различни детайли за машини и машинни възли.

Фирмата разполага със сервизен автомобил за диагностика на място при клиента.

Фирмата осигурява на всички ремонтни дейности 6месеца гаранция.