„Електроника”

Диагностика, настройки и ремонт на електронни модули на автокранове

Диагностика, настройки и ремонт на електронни модули на строителни машини

Диагностика, настройки и ремонт на електрически модули на автокранове и строителни машини